Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Προς Ρωμαίους

ἐὰν οὖν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώμιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζε αὐτόν· τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου